Филтрите за високо налягане са предназначени за предпазване от замърсявания на всички хидравлични елементи след помпата.

хидравличен филтър

Търсене

Wednesday the 29th. Ророс ООД.